Do you have a product enquiry?

Kalıp Ölçümleri

Mitutoyo Form Ölçüm Sistemleri yüzey pürüzlülüğü hayati faktörü de dahil olmak üzere, yarıçaplı ve silindirik, düz ve birleşik eğimli karmaşık şekillerin verimli biçimde değerlendirilmesi için mevcuttur. Her sistem verimlilik, çok yönlülük, yapım kalitesi, eğitim ve servis desteği açısından mükemmel bir yatırımı temsil etmektedir.